februari 12, 2023

Hur mycket kan man ta ut i bankomat?

Kontanter blir allt ovanligare i det svenska samhället och många andra länder kallar Sverige för ett kontantlöst samhälle. Siffror visar att kontanter endast stod för 1,6% av handeln under 2021. Men det finns så klart både de som fortfarande föredrar kontanter och de som behöver kontanter vid vissa tillfällen. Om du behöver ta ut en större summa kontanter kan det vara en bra idé att först ställa frågan “hur mycket pengar kan man ta ut i bankomat”?

Hur mycket kan man ta ut i automat – Swedbank och Nordea?

De flesta banker har en övre gräns gällande hur mycket kontanter du kan ta ut i bankomat. För att ta ut mer än så behöver du besöka ett bankkontor och prata med din bank. På många ställen är gränsen satt till femtusen kronor åt gången, men max femtontusen under en sjudagarsperiod. Du kan alltså ta ut femtontusen kronor på en vecka.

Om du är under sexton år och har ett bankkort för ungdomar så varierar reglerna från bank till bank. Nordea har satt gränsen för att ta ut kontanter som ungdom till tusen kronor på en vecka och tusen kronor i kortköp. Gränsen kan dock ändras av vårdnadshavare. Swedbanks gräns för ungdomar ligger på tretusen kronor per vecka. 

Kreditkort och utländsk valuta

Vissa banker har andra uttagsregler om du har ett kreditkort. Swedbank är en av dem. Där kan du ta ut trettiotusen kronor på en vecka, om du har kreditkort.

På Nordeas hemsida är de tydliga med att beloppsgränsen på femtontusen kronor på en vecka även gäller när du tar ut utländsk valuta, såsom Euro, genom växlingskontor och vid köp på spelsajter.