juli 2, 2023

Cobots – de viktigaste funktionerna och deras användningsområden

Kollaborativa robotar, eller cobots som de även kallas, är avancerade teknologiska verktyg som används inom flera olika branscher. De vanligaste användningsområdena för cobots är inom tillverknings- och processindustrin samt inom forskning.

De kollaborativa robotarna är en teknologisk innovation som erbjuder en mängd fördelar och möjligheter genom sin förmåga att utföra precisa och komplexa uppgifter och samtidigt kunna samarbeta med människor. I den här texten går vi in djupare på några av de viktigaste funktionerna och användningsområdena hos cobots.

Förmåga att samarbeta på ett tryggt och säkert sätt

Som namnet avslöjar är kollaborativa robotar utformade för att på ett tryggt och säkert sätt kunna samarbeta med människor och andra robotar. Dessa robotarmar är nämligen utrustade med flera kameror och sensorer som ger dem möjligheten att känna av och anpassa sig efter omgivningen.

Roboten känner till exempel av om någon går framför den och saktar därmed in eller stannar upp. Risken för olyckor på arbetsplatsen är därför betydligt mindre vid användning av cobots jämfört med traditionella industrirobotar.

Utför uppgifter med noggrannhet och hög precision

Cobots är perfekta att använda för uppgifter som kräver noggrannhet och precision. De är enkla att programmera och tack vare sina kameror och sensorer kan roboten utföra uppgifter med en otrolig precision. Det gör att risken för produktionsfel minskar drastiskt om företaget låter en cobot utföra precisionsuppgifterna istället för en människa.

Tar över slitsamma och repetitiva uppgifter

En stor fördel med kollaborativa robotar är deras förmåga att ta över repetitiva och slitsamma uppgifter. Många uppgifter i ett produktionsled är väldigt repetitiva och monotona, vilket ökar risken för att en anställd tappar fokus och börjar göra misstag.

Genom att låta en robot ta över de uppgifterna slipper man onödiga misstag, samtidigt som den anställda kan fokusera på andra, viktigare uppgifter. Det är en riktig win-win, då man dels minskar risken för produktionsfel och dels förbättrar arbetsmiljön för människorna.

Genom att låta roboten ta över slitsamma och tunga uppgifter minskar även risken för arbetsrelaterade skador. En skadad och sjukskriven anställd är något som alla företag vill undvika och genom att implementera cobots kan man drastiskt minimera risken för det.

Effektiv och anpassningsbar

En av de största fördelarna med cobots gentemot traditionella industrirobotar är att de är väldigt anpassningsbara. De är tillverkade för att vara enkla att programmera om och anpassa efter behov, vilket gör att en robot kan användas till flera olika användningsområden.

Genom att anpassa och förflytta cobots mellan arbetsplatser och uppgifter kan företaget se till att använda den på ett så effektivt sätt som möjligt. Om till exempel produktionsbehovet ändras kan roboten snabbt och enkelt förflyttas och programmeras om för nästa uppgift.

Välj rätt cobot för företagets behov

Det finns många aspekter att tänka på innan företaget köper hem en eller flera cobots. De kommer nämligen i olika former, storlekar och specifikationer som är viktiga att ta hänsyn till.

Om ni till exempel behöver en robot som utför små uppgifter med stor precision bör ni välja en mindre variant. Behöver ni däremot mestadels hjälp med tyngre uppgifter bör ni kolla efter större robotarmar som klarar av tunga lyft och slitsamma uppgifter.